Bu araştırma, Covid-19 salgını sürecinde gıdaya ve beslenmeye karşı tutumlarınızda ve davranışlarınızda varsa görülen önemli değişiklikleri belirlemek için tasarlanmış ulusal bir araştırmanın ayağını oluşturmaktadır. Katılımınızla araştırmaya vereceğiniz destek, yaşamımızın merkezinde olan beslenme alışkanlıklarının uzun vadede toplumun yararına nasıl geliştirilebileceğini anlamamıza yardımcı olacak. Ayrıca bu anket, Covid-19 nedeniyle kısa ve uzun vadedeki beslenme alışkanlıklarındaki tüm faktörler için önemli veriler ve öneriler sağlayacak bir araştırmanın ilk aşamasıdır.

Bu araştırma, herhangi bir siyasi, ticari veya herhangi bir çıkar gütmeden tamamen bağımsız bir girişimdir. Soruların hiçbiri, sizi veya ailenizi tanımlamaya yönelik kişisel bilgileri vermenizi gerektirmez. Tüm veriler, Avrupa Veri Koruma Yasası ve Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamındaki düzenlemelere tam olarak uyumlu olup araştırmanın her aşamasında anonim ve gizli olarak ele alınacaktır.


Avrupa çapında yapılan bu kısa araştırma, COVID-19 salgını boyunca gıdaya karşı davranış ve tutumlarınızın önemli yönlerini tespit etmek için tasarlanmıştır. Anket sorularına vereceğiniz tüm cevaplar için şimdiden teşekkür ederiz. Katılımınız çok değerli olup, yaşamımızın merkezi bir yönü olarak gıda sistemlerinin uzun vadede herkesin yararına nasıl geliştirilebileceğini anlamamıza yardımcı olacaktır. Anketin doldurulması yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir.


Eğer yalnız yaşamıyorsanız; evdeki genel gıda alışverişi, hazırlama ve pişirme davranışlarını bir bütün olarak ele alarak soruları yanıtlayınız. Bazı sorular hakkında evde yaşayanlar arasında sizden daha fazla bilgi sahibi başka biri varsa, lütfen kendisine danışın. Ancak hane halkından sadece bir kişinin anketi doldurmasını sağlayın. Bu araştırmanın sonuçlarının sadece bilimsel amaçlar için kullanılabileceğini ve yayınlanabileceğini unutmayınız. Tüm veriler araştırmanın her aşamasında anonim ve gizli tutulacaktır. Raporlarda yalnızca genel istatistikler görünecektir. Daha fazla bilgi için lütfen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ve Avrupa Veri Koruma Yasasını tıklayınız.


Ankete istediğiniz zaman devam etme hakkınız vardır.
Anket No:

Yarım kalan anketinize devam etmek için tıklayınız...